พุทธศาสนิกชนชาวพัทยา ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศสมณศักดิ์ พระราชทาน ให้พระปัญญารัตนาภรณ์ เป็น พระราชสารโสภณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

               เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ ตลาดโสภณ พัทยาใต้ ได้จัดให้มีขบวนรถบุปผชาติ ฉลองสัญญาบัตรพัดยศสมณศักดิ์ พระราชทานแด่พระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ท่ามกลางคณะศิษยานุศิษย์ และคณาจารย์โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ต่างเข้าร่วมในขบวนเป็นจำนวนมาก
             ด้วยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ จำนวน 65 รูป โดยมีพระปัญญารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชสารโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช
                ซึ่งในพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศสมณศักดิ์พระราชทาน มีพระเทพชลธารมุณี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระเถรานุเถระ จำนวน 12 รูป เจริญชัยมงคลคาถา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีฯ ต่อจากนั้นพระราชสารโสภณ ได้กล่าวขอบคุณบรรดาศิษยานุศิษย์ ที่ได้มีการจัดพิธีฉลองในครั้งนี้ พร้อมกับกล่าวให้โอวาทแก่พุทธศาสนิกชน ในด้านของการเสียสละทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งสมควรมีไว้ในทุกคน เพื่อให้บ้านเมืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
              สำหรับ “พัดยศ” คือ พัดเกียรติยศอันเป็นเครื่องราชสักการะอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่พระภิกษุผู้มีฐานันดรในคณะสงฆ์ เป็นการประกาศเกียรติคุณ เพิ่มขวัญ และกำลังใจแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยพัดยศพระราชาคณะชั้นราช จะมีลักษณะเป็นพัดทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มี 5 แฉก ปักทองแหล่งเป็นลายขดใบเทศ ใจกลางผืนผ้าเป็นกำมะยี่สีเหลือง ปักหน้าราหู ด้ามงาต่อ ยอดงาแกะเป็นบัวซ้อน คอ และสันแกะบัวกลุ่ม
Advertisement