ติดตามกันต่อไป..กรณีทางเดินเลียบหาดแหลมบาลีฮาย ชำรุด แตกหักเสียหาย อีกทั้งลานน้ำพุเต้นระบำ หยุดการใช้งานมานาน ชาวบ้านฝากถาม..พังแล้วหรือยัง วอนสภาเมืองพัทยาผู้อนุมัติงบประมาณเร่งตรวจสอบ (มีคลิป)

                ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ดำเนินการจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และทวงคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นแผนการปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
                  โดยโครงการดังกล่าวสภาเมืองพัทยาได้ทุ่มงบประมาณกว่า 95 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง โดยแยกออกเป็นหลายโครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือพื้นที่ ปรับปรุงอาคารท่าเรือ งบประมาณ 13 ล้านบาท โครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ 10 ไร่ งบประมาณ 81 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือใหม่ ขนาด 12×380 เมตร พื้นที่ 4,560 ตารางเมตร งบประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดสามารถดำเนินการทันต่อห้วงเวลาของการจัดงาน มหกรรมทางเรือนานาชาติ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นานาประเทศและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณลานหน้าท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง “ลานน้ำพุเต้นระบำ” เพื่อเป็นการสร้างสีสันและทำเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่

โดยตามแผนงานเดิมนักท่องเที่ยวจะได้ชมบรรยากาศแสนร่มรื่น มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทะเลยามเย็นและยามค่ำคืน และจะมีการเปิดน้ำพุเต้นระบำประกอบเพลงและแสง สี จำนวน 2 รอบ รอบเช้าเวลา 07.30 – 09.30 น. และรอบค่ำเวลา 16.00 – 22.00 น. ซึ่งลานน้ำพุดังกล่าวจัดสร้างเป็นรูปวงรีพื้นสีดำ มีช่องน้ำพุจำนวน 35 ช่อง เพิ่มความสวยงามด้วยระบบไฟ LED มากกว่า 7 สีใต้ลานน้ำพุมีถังรองรับน้ำจุ 50 – 60 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานแต่ละครั้งจะสูญเสียน้ำประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตรนั้น
              มีรายงานว่าปัจจุบันลานทางเดินเท้าบริเวณด้านหลังลานน้ำพุที่ติดกับชายหาด รวมถึงสัญลักษณ์และจุดแสดงน้ำพุเต้นระบำเองกลับมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก ด้วยขาดการบำรุงรักษา จนทำให้ทางเดินเท้าสาธารณะมีลักษณะหักเป็นหลุมขนาดต่างๆจำนวนมากตลอดแนวยาวกว่า 100 เมตร ขณะที่ไฟ LED ที่ใช้ในการประกอบการแสดงน้ำพุเต้นระบำก็หักงอ รวมถึงการแสดงน้ำพุก็ยกเลิกไม่เคยเปิดใช้งานและมีกำหนดการแสดงตามที่กำหนดไว้แต่เดิม จนกลายเป็นเหมือนโครงการที่ดำเนินการขึ้นด้วยงบประมาณจำนวนมากแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ปล่อยทิ้งร้างไว้จนไม่ทราบได้ว่าปัจจุบันยังสามารถใช้การได้หรือไม่ จนกลายเป็นลักษณะเหมือนลานคนเดินที่อาจทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เสียหายจึงไม่เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนที่กำหนดไว้ กรณีดังกล่าวประชาชนได้ฝากเรื่องผ่านไปยังสภาเมืองพัทยาในฐานะผู้อนุมัติงบประมาณ และเมืองพัทยาในฐานะผู้ดูแลได้เร่งตรวจสอบ แก้ไข และนำกลับมาใช้งานให้สมประโยชน์ต่องบประมาณที่ใช้ไปด้วย

Advertisement