ผู้บัญชาการทหารเรือวางพวงมาลารำลึกอดีตนักรบผู้กล้านาวิกโยธิน เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา 64 ปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

             วันนี้ (30 ก.ค.62) เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา 64 ปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และประกอบพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติและการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในเหตุการณ์สู้รบต่างๆ รวมถึงอัฐิของอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นการประกอบวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่น่ายกย่องสรรเสริญ และยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของอนุชนรุ่นหลังอย่างมิรู้ลืม และพร้อมที่จะน้อมรำลึกคารวะแด่ดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าด้วยการตั้งปณิธานว่า จะสืบสานตำนานความเสียสละอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ตลอดไป โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ
                สำหรับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2367 ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยพระองค์ทรงใช้ทหารมะรีน ชื่อเรียกทหารนาวิกโยธินในขณะนั้น เป็นทหารกองเกียรติยศในโอกาสที่เสด็จฯ ต่างประเทศ และเสด็จฯ เยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้แบ่งทหารเรือเหล่าพลรบออกเป็น 3 พรรค ได้แก่ พรรคนาวิน พรรคกลิน และพรรคนาวิกโยธิน โดยในปี 2475 ได้มีการปรับปรุงอัตรากำลังให้เหมือนทหารราบของกองทัพบก พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองพันนาวิกโยธิน จากนั้นได้มีการปรับปรุงกำลัง พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่หลายครั้ง เช่นในปี 2482 ได้ตั้งเป็นกรมนาวิกโยธินขึ้นที่สัตหีบ ขึ้นตรงต่อสถานีทหารเรือสัตหีบ และต่อมาในปี 2494 ได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง กรมนาวิกโยธินได้ปรับกำลังเป็นกองป้องกันสถานีทหารเรือสัตหีบ กระทั่ง 4 ปีต่อมา รัฐบาลได้อนุมัติให้สถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2498 ตามหลักนิยมของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาทหารนาวิกโยธินจึงได้ถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย นับแต่นั้นมา
             พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ กล่าวว่า อดีตนักรบผู้กล้าทหารนาวิกโยธิน ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องชาติบ้านเมืองจนเกิดความสงบสุข รวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในปัจจุบันของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่สามารถนำกำลังพลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กองทัพเรือเป็นที่ประจักษ์ของบุคคลโดยทั่วไป และกองทัพเรือพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในภารกิจต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานเสี่ยงภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อีกด้วย
Advertisement