นายอำเภอบางละมุง นำประชาชนชาวบางละมุงจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 (มีคลิป)

                หลังจากเมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ก.ค. 62 อำเภอบางละมุงจัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เป็นที่เรียบร้อย จากนั้นในช่วงค่ำวันเดียวกัน ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวอาศิรวาทแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงเหลาอาสาสมัครหน่วยต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
                 โดยนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ต่อด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จนครบทุกหน่วยงาน จากนั้นนายอำเภอบางละมุง ประธานในพิธีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ก่อนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ร่วมขับร้องบทเพลง “สดุดีจอมราชา” พร้อมกล่าว “ทรงพระเจริญ” ก่อนจะจุดพลุถวายพระพรกว่า 200 นัด

             สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นั้น อำเภอบางละมุงจัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักสูงสุดของประเทศ โดยจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นพลังของแผ่นดินและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติด้วย

Advertisement