กองทัพเรือจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

               วันนี้ (28 ก.ค.62) พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา คณะนายทหาร ตลอดจนครอบครัวกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม
                โดยในพิธี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทำความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับนำผู้บังคับบัญชา ข้าราชการกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ต่อจากนั้นเป็นพิธีทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

               พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคล ที่ข้าราชการ กองทัพเรือ พร้อมครอบครัว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

 

Advertisement