กลุ่มพลังมวลชนตำบลหนองปลาไหล พร้อมใจกันปลูกป่า บวชต้นไม้ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

             เมื่อวันที่ 26 กรฎาคม 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ 2 ตำบลหนองปลาไหล นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
              เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ทางรัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ภายใต้กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และลดภาวะโลกร้อน โดยทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตำบลหนองปลาไหล ที่สำคัญเป็นการสร้างความสามัคคีสามัคคี สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น
             ซึ่งนอกจากในวันนี้จะมีกิจกรรมปลูกป่าแล้ว กลุ่มพลังมวลชนและจิตอาสาต่างร่วมกันบวชต้นไม้ ด้วยการนำจีวรไปผู้ไว้ที่ต้นไม้ต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงว่าต้นไม้ที่ถูกบวชจะไม่มีการทำลายโดยเด็ดขาด สำหรับพื้นที่ดังกล่าวถึงแม้ว่าในอนาคตจะกลายเป็นสวนสาธารณะ ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลก็ได้จะไม่ทำการตัดทำลาย โดยจะเก็บต้นไม่ดั้งเดิมของพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีกลุ่มพลังมวลชนข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก