โรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ร่วมกับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

              (27 กรฎาคม 2562) ที่คลองบ้านอำเภอ ซอยนาจอมเทียน 30 นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำความสะอาดและพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวดวงใจ คูหา ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ และนางสาวดาเรศ ไวสาริกรรม ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล นำทีมพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มารีส รีสอร์ท จอมเทียน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เข้าร่วมกิจกรรม

             โดยในวันนี้พนักงานโรงแรมฯ ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน พร้อมกับทางเทศบาลตำบลนาจอมเทียน รวมถึงภาคเอกชนในส่วนต่างๆ ในพื้นที่บริเวณคลองบ้านอำเภอ โดยใช้กล้าไม้ป่าชายเลนกว่า 300 ต้น ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นให้พสกนิกรชาวไทย ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ด้วยการปลูกป่าชายเลน น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมกันสนองแนวพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน รักษาสมดุลทางระบบนิเวศน์และชุมชนประมงพื้นบ้าน และคืนความสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติ

Advertisement