โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ จัดพิธีทำบุญใส่บาตรเฉลิมพระเกียรติ ร.10

             วันนี้ (26 ก.ค.62) ที่โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี พลเรือโท เอกราช พรหมลัมภัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในพิธีทำบุญใส่บาตรกันเป็นจำนวนมาก
                พลเรือโท เอกราช พรหมลัมภัก กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ได้เวียนมาบรรจบ เหล่า คณะครูอาจารย์ นักเรียน และครอบครัว ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคล ที่คณะครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป