เมืองพัทยา ร่วมกับ PBTA และบริษัทโอนลี่ ออน ดิจิตอล เตรียมระเบิดศึกนักซิ่งรถ จัดงานโชว์รถดริฟท์ ในรายการ DC 2019 ระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (มีคลิป)

              (26 ก.ค.62) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโชว์รถดริฟท์ ในรายการ DC 2019 สนามที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้จัดงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
                สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือรูปแบบการจัดงานโชว์รถดริฟท์ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา ความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์การจัดงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการจัดงานโชว์รถดริฟท์ ในรายการ DC 2019 เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และ บริษัทโอนลี่ ออน ดิจิตอล แอนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา นอกจากนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

Advertisement