เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดโครงการเทศบาลอาสา ชาวประชาร่วมใจ “ทำบ้านเราให้น่าอยู่” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

                (26 ก.ค.62) ที่บริเวณสวนสาธารณะอ่าเก็บน้ำชากนอก เทศบาลเมืองหนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการเทศบาลอาสาชาวประชาร่วมใจ “ทำบ้านเราให้น่าอยู่” ประจำปี 2562

              กิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีถวายพระพร กิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และไฮไลท์ของงานคือ กิจกรรมการขุดลอก จัดเก็บวัชพืชในอ่างเก็บน้ำชากนอก ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองหนองปรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 60 ล้านบาท จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณริมอ่างเก็บน้ำชากนอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งนี้พบว่าภายในอ่างเก็บน้ำ มีวัชพืชทั้งผักตบชวา จอกแหน ขึ้นจนเต็มแทบพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งหากไม่กำจัดให้สิ้นซาก ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียได้ในอนาคต 

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัชพืชเหล่านี้เจริญเติบโตกินพื้นที่มากกว่า 50 ไร่ภายในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บประมาณ 1 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ ให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตในประจำวัน การนั่งรับลมชมวิวริมอ่างเก็บน้ำเพื่อชื่นชมธรรมชาติโดยรอบ
Advertisement