จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์

               วันนี้ (25 ก.ค.62) ที่บริเวณลานพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ตลอดจนหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ประชาชน นักเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
               สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ
              โดยในวันนี้ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด ทาสี โดยรอบลานพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ให้สะอาดน่ามอง ถือเป็นการช่วยกันดูแลรักษาพุทธสถานและสถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป
                  พร้อมกันนี้ น.อ.ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รอง ผอ.กพร.บก.ทรภ.1 เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.1 นำกำลังพล จำนวน 30 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณโดยรอบพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
Advertisement