ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ พัทยา จัดพิธีทำบุญไถ่ชีวิตโค หวังนำไปส่งต่อมอบให้แก่เกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ในการซื้อโคมาเป็นแรงงานในการประกอบอาชีพ

             เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ พัทยา นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานกรรมการบริหาร แอ๊บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป เป็นประธานในพิธีทำบุญไถ่ชีวิตโค โดยมี นพ.ศิต เธียรฐิติ แพทย์ประจำ, ผู้บริหาร และนางโสภิญ เทพจักร์ กก.ผจก.ไดอาน่า กรุ๊ป ท่ามกลางพนักงาน แอ็บโซลูท เฮลธ์ พัทยา รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ต่างเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
              โดยในพิธีได้มีการนิมนต์คณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดโนนพระแก้ว จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีพระเมธีปริยัติธาดา เจ้าคณะอำเภอบ่อทอง และเจ้าอาวาสอารามดังกล่าว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เดินทางมาประกอบพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ ตามพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากที่พระภิกษุได้ประกอบพิธีจนเสร็จสิ้น และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้บริหารแอ๊บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป, แขกผู้มาร่วมงาน และพนักงาน จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์การแพทย์แห่งนี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ร่วมโลกไม่ให้ถูกฆ่า ซึ่งโคจำนวน 3 ตัวที่ถูกไถ่ชีวิตในครั้งนี้ ก็จะถูกนำไปดูแลต่อ เพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรรายใดที่ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อโคได้ ก็สามารถเข้ามาขอนำโคไปใช้ประโยชน์ เพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไป
                สำหรับศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ๊บโซลูท เฮลธ์ พัทยา เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ เน้นรักษาโดยใช้ 4 กลุยุทธ์หลัก ประกอบด้วย การรักษา การฟื้นฟู การป้องกันการเจ็บป่วยไม่ให้เกิดซ้ำ และการทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เปิดให้บริการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ ตั้งอยู่ในโครงการ ดิ ออฟฟิศ ถนนพัทยาเหนือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-423-213 หรือ 081-755-6121