ตม. เสริมเขี้ยว ยึดทรัพย์อาชญากรข้ามชาติ(มีคลิป)

             เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 ที่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติบางละมุง จังหวัดชลบุรี พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
                  พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน สามารถดำเนินคดีอาญาหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำผิดได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการจัดหลักสูตรฝึกฝนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความรู้ ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต
              ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507  ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th

Advertisement