อำเภอบางละมุง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จัดกิจกรรม “น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (มีคลิป)

              (23 ก.ค.62) ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ร่วมกิจกรรม “น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
               กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอบางละมุง ได้มีโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยการร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 รวมทั้งรวบรวมโลหิตที่ได้รับนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และสำรองไว้ในยามขาดแคลน นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป มาร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สภ.บางละมุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป และประชาชนจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

Advertisement