สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (มีคลิป)

                  ที่สโมสร “พนาวัลย์ สมาร์ท แลนด์” อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน โดยมีสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหารในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เข้าร่วมในพิธี ซึ่งได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
               โดยในครั้งนี้ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และประธานฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้นทางวงโยธวาทิต นักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และมีการขับเสภา และรำถวาย เทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

Advertisement