จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพัฒนาและพิทักษ์โดยรอบศาสนสถาน เนื่องในโอกาสมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (มีคลิป)

               เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 ที่บริเวณลานวัดประชุมคงคา ต.บางละมุง อ.บางละมุง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
                สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ในวันนี้อำเภอบางละมุง

โดยนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาและพิทักษ์โดยรอบศาสนสถาน วัดประชุมคงคา ให้สะอาดน่ามอง ถือเป็นการช่วยกันดูแลรักษาพุทธศาสนสถานอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่

Advertisement