จังหวัดชลบุรีจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่บางละมุง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก (มีคลิป)

               (22 ก.ค.62) วันนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลทั่วไปของอำเภอบางละมุง
               ทั้งนี้ อำเภอบางละมุง มีพื้นที่รวมประมาณ 727 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน คือ ตำบลบางละมุง ห้วยใหญ่ ตะเคียนเตี้ย โป่ง หนองปลาไหล และเขาไม้แก้ว มีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง คือบางส่วนของหมู่ที่ 4, 6, 7, 8, 9 ต.บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 319,185 คน และยังมีประชากรแฝง ที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกเป็นจำนวนมาก
              สำหรับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี” ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่วันนี้ มีหน่วยงานของจังหวัดชลบุรี เข้ามาให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 90 หน่วยงาน ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และในวันนี้มีประชาชนชาวอำเภอบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ซึ่งกิจกรรมหลักในวันนี้ จัดให้มีพิธีแจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน แจกถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ แจกแว่นสายตา การจำหน่ายสินค้าราคาถูกของร้านธงฟ้า บริการตัดผม และยังมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดมารับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกอีกด้วย

Advertisement