คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับจิตอาสา ลงพื้นที่ห้วยตาเชี่ยว ทำความสะอาดคลอง เก็บวัชพืช เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

                เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ลงพื้นที่หมู่ 1 ห้วยตาเชี่ยว พร้อมด้วยเครื่องจักรหนัก ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลให้สวยงาม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
               กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเริ่มตั้งแต่การตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้สองข้างทาง ที่บดบังทัศนียภาพให้มีความสวยงาม เพื่อให้รถที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และ มีความปลอดภัยมากขึ้น ส่วนภายในลำห้วยนั้นทางจิตอาสาได้ร่วมกันกำจัดวัชพืช อาทิ ผักตบชวา เศษกิ่งไม้ และเศษขยะออกจากพื้นที่ เพื่อเป็นการระบายน้ำให้สามารถระบายได้เร็วขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่
             สำหรับโครงการพัฒนาคูคลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 จะเดินหน้าทำไปจนครบลำคลองสาธารณะทุกแห่งในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล เพื่อเป็นการทำความสะอาดในภาพรวมของพื้นที่

Advertisement