เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก ตัดแว่นสายตาฟรี แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา

              (18 กรกฏาคม 2562) ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ประจำปี 2562 โดยมีเหล่าบรรดาผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
           สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน และทั่วถึง ทางเทศบาลจึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาวันนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากทีมจักษุแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพพพัทยา นำโดยแพทย์หญิง บุญยาพร จันทรจำนง โดยบรรยากาศพบว่ามีเหล่าบรรดาผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาเข้ารับบริการตรวจวัดสายตากันเป็นจำนวนมาก

Advertisement