ประชาชนแห่ใช้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมตัดผมฟรี ในศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนเทิดไท้องค์ราชันเดือนกรกฏาคม พบหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ครั้งต่อไป 15 สิงหาคม 2562

              เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ที่บริเวณศูนย์ กศน.วัดบุญสัมพันธ์ เขาตาโล พี่น้องประชาชนจำนวนมากต่างนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย ไม่สามารถใช้งานได้ มาทำการซ่อมแซม ที่ศูนย์บริการซ่อมสร้าง เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งเป็นศูนย์ที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วยงาน อาทิ โรงเรียนไทยอิโตะ, โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา, มิตรยนต์พัทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยา, โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ และอาสาสมัครแรงงานวัดบุญสัมพันธ์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วงแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสภาพชำรุดให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นการประหยัดรายจ่ายของพี่น้องปนะชาชนได้มาก เพราะไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่แทนของเก่าที่พัก และไม่ต้องเสียค่าบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แพง
                นอกจากนี้ยังมีการบริการตัดผม เสริมสวยฟรี ให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ จากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ ซึ่งก็เป็นการแบ่งเบาภาระในการตัดผมไปได้กว่า 100 บาทขึ้นไป ด้านรถจักรยานยนต์ ยังเปิดให้มีการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี โดยไม่คิดค่าแรง ส่วนค่าน้ำมันเครื่องก็มีโปรโมชั่นมาเปิดให้กับผู้ที่มาใช้บริการในวันนี้อีกด้วย ส่วนค่าบริการต่างๆ นั้นทางศูนย์ไม่คิดแต่อย่างใด ทั้งนี้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเทิดไท้องค์ราชันจะมีอีกครั้งในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์ กศน.เขาตาโล

Advertisement