ดร.เอ สะถิระ สส.สัตหีบ พร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้

             (16 ก.ค.62) ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี เขต 8 พร้อมด้วย สจ.เสน่ห์พิทักษ์กร นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.ชลบุรี นายธธีร์ทัย บุญบรรเจิดศรี ที่ปรึกษาพิเศษ สส.ชลบุรีเขต 8 นายหาญพล เชาว์ศิลป์ ที่ปรึกษาพิเศษ สส.ชลบุรีเขต 8 นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร กลุ่มเยาวชนจิตอาสากลุ่มเปิดหีบเปิดใจ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่พูลตาหลวง แสมสาร และพื้นที่นาจอมเทียน จำนวน 14 หลังคาเรือน โดยได้มอบ เครื่องใช้อุปโภคบริโภค และถุงยังชีพ และได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไปและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานช่วยเหลือสังคมในชุมชน
               ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 ชลบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครการเปิดหีบเปิดใจ เพื่อที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเพศใดอายุเท่าไหร่ให้รู้จักการมีน้ำใจต่อกันต่อคนในชุมชนในโครงการเปิดหีบเปิดใจ ให้อาสาสมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องใด เว็บไซต์ หรือในช่องทางกลุ่มเปิดหีบเปิดใจ ในการที่จะเป็นอาสาสมัครคอยดูแลคนในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตัวเองอาศัยอยู่ในระยะ 5-10 กิโลเมตร ให้แจ้งกับทีมงานเปิดหีบเปิดใจก็จะส่งทีมเข้าไปเยี่ยมถ้ามีเวลาจะนำเยาวชนเข้าไปเยี่ยมเป็นการปลูกฝังให้มีน้ำใจกับคนในชุมชนและยังเป็นการปลูกฝังการให้ ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละท่านก็มักจะอยู่บ้านไม่ได้คุยกับใคร ไม่ได้เจอใคร วันนี้จึงพาลูกหลานในอำเภอสัตหีบของเราเป็นนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนสิงห์สมุทร และระดับมหาวิทยาลัยมาเยี่ยมคุณยาย ก็ได้เปรียบเสมือนลูกหลานคนหนึ่งของเขา เป็นเหมือนกำลังใจและในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งเป็นการบรรเทาทุกข์บ้าง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปลูกฝังคนในชุมชนอำเภอสัตหีบของเราให้รู้จักการให้และมีน้ำใจต่อกัน