โรงเรียนธัมมสิริศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษาวัดเขาคันธมาทน์สืบสานวัฒนธรรมไทย

                (12 ก.ค.62) อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ พร้อมด้วยนายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ ได้นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดเขาคันธมาทน์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย โดยมีพระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีดุริยางค์ ร่วมบรรเพลง พร้อมขบวนแห่เทียนพรรษารอบโบสถ์ ก่อนจะนำเทียนพรรษาไปถวายบนศาลาการเปรียญ วัดเขาคันธมาทน์
              อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ กล่าวว่า การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

Advertisement