เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา วัดหนองเกตุใหญ่ เนื่องในวันเข้าพรรษา

                 (12 กรกฎาคม 2562) ที่วัดหนองเหตุใหญ่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
                 เริ่มต้นด้วยขบวนแห่กลองยาวและเทียนพรรษารอบพระอุโบสถ 3 รอบ โดยเหล่าบรรดานักเรียนต่างใส่ชุดขาวพร้อมนำดอกไม้ ธูปเทียน เดินวนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนที่จะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีพระครูวิมลจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุใหญ่ เป็นตัวแทนในการรับมอบเทียนพรรษาจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
              การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ 1.ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน 2.ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ 3.ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี 4.เจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย 6.เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว 7.เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ 8.หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

Advertisement