เมืองสัตหีบจัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่สู่สายตาประชาชน

              เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอสัตหีบ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี2562 ณ บริเวณลานวัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายไชยเทพ บุญเลิศ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 ชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมในพิธีเปิด และหน่วยงานต่างๆได้นำเทียนเข้าพรรษาที่ประดับประดาอย่างสวยงาม มาร่วมขบวนแห่อย่างตระการตาไปโดยรอบตลาดสัตหีบ ก่อนนำถวายให้กับวัดต่างๆ ในพื้นที่
               นายอนุชา อินทศร กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอลัตหีบซึ่งได้จัดเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันมาทุกๆ ปี มีประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของประชาชนในอำเภอสัตหีบ ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งเป็นประเพณีในพุทธศาสนา เราชาวพุทธทุกคนมีหน้าที่ต้องดำรงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ให้คงสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมและให้การสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอสัตหีบให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป

Advertisement