โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา นำนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ถวายเทียน เนื่องในวันอาสาฬาบูชาและวันเข้าพรรษา (มีคลิป)

            (12 ก.ค.62) โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีนายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
              โดยทางคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนไปยัง วัดบุณย์กัญจณาราม ซึ่งภายในขบวนแห่มีทั้งการฟ้อนรำของนักเรียน การตกแต่งต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ที่แกะสลักอย่างสวยงาม ตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนสนใจร่วมสมทบทุนนำเงินไปถวายวัดในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศขบวนแห่รอบพระอุโบสถก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานครึกครื้น ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการถวายเทียนพรรษาและถวายอัฏฐบริขารที่จำเป็นต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์
              สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาต่อไป

Advertisement