อำเภอบางละมุงจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา ที่มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

              (12 ก.ค.62) ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา ที่มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

                 สำหรับพิธีรับสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสา ทางอำเภอบางละมุงได้จัดขึ้นให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รอบที่ 2 จำนวน 529 คน โดยในวันนี้มีประชาชนชาวอำเภอบางละมุง พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเข้ารับหมวกและผ้าพันคอระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

Advertisement