กองทัพเรือ ขับเคลื่อนสืบสานต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ดำเนินการติดตามตามนโยบายของผู้บัญชา​การทหาร​เรือ ด้านการส่งเสริมความจงรักภักดี ปกป้องสถาบัน สิ่งที่เป็นพระราโชบาย หรือสิ่งที่มีพระราชดำริ ต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และไม่มีข้อบกพร่อง ในการขับเคลื่อนสืบสานต่อยอดในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของหน่วยบัญชาการ​นาวิกโยธิน​ กองทัพเรือ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดจันทบุรี
           โดยมีนาวาเอก พลวัต ดารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมทั้งคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ/รองหัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่องค์ความรู้อินทรีย์​วิถีไทยของกองทัพเรือ และคณะฯ บรรยายชี้แนะแนวทาง เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่กองทัพเรือ ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก กองกิจการ​พลเรือน​ สำนัก​กิจการ​พลเรือน​ กรม​กิจการ​พลเรือน​ทหารเรือ​

Advertisement