เมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน 2019 พร้อมระเบิดศึก ในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค.นี้! ณ ถนนชายหาดเมืองพัทยา

           เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตัวแทนบริษัทไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมพรียง
              โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอรูปแบบการแข่งขันพัทยามาราธอนในรุ่นต่างๆ ประกอบด้วย 1.มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร 2.ฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร 3.ควอเตอร์มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 10.550 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชฝั่งถนนเลียบชายหาด และ4.ไมโครมาราธอน ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร จะมีการปล่อยตัวและเข้าเส้นชัย ที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค ฝั่งถนนเลียบชายหาด ซึ่งการเปิดรับสมัครในรุ่นต่างๆ นั้นขณะนี้มีนักวิ่งสนใจร่วมสมัครเข้าแข่งขันพัทยามาราธอนเต็มในทุกรุ่น จำนวน 10,000 คน จากที่มีการกำหนดครั้งแรกไว้เพียง 8,000 คน
                  ทั้งนี้สำหรับการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน 2019 เมืองพัทยา ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ถนนสายชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองพัทยาในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย
Advertisement