มพย.เอาจริง! ดีเดย์รื้อถอนภายใน 35 วัน หลังเมืองพัทยาปิดหมายออกคำสั่งรื้อถอนปัญหาสะพานสร้างคร่อมแนวคลองสาธารณะพัทยาใต้ โดยไม่ได้รับอนุญาต (มีคลิป)

                จากกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่แนวคลองพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำตลอดแนวคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของอาคาร สะพาน การระงับการก่อสร้างอาคารต่างๆเนื่องจากตามกฎหมายต้องแนวระวางเขตที่กำหนด ก่อนจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทั้งระบบการระบายน้ำและทางเดินเท้าสาธารณะใหม่นั้น โดยล่าสุดพบว่ามีผู้ประกอบการบางแห่งนำโครงสร้างสะพานเหล็กมาจัดตั้งคร่อมคลองไว้ ซึ่งสะพานนี้มีลักษณะเป็นเหล็กพร้อมราวสะพานอย่างแน่นหนาเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังที่ดินริมฝั่งคลองอีกด้าน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างตกแต่งอาคารภายใน โดยหลายฝ่ายมองว่าโครงการสร้างดังกล่าวมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องและสามารถกระทำการได้หรือไม่
               โดยเรื่องนี้จากการเปิดเผยของนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับสะพานข้ามคลองนั้นตามกฎหมายเป็นเรื่องที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลและสามารถให้อนุญาตได้หากเห็นว่าเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคลอง และทราบว่าเรื่องนี้ได้มีผู้ประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตไปทางสำนักงานเจ้าท่าพัทยาแล้ว จากนั้นจึงได้มีการส่งเรื่องต่อมายังเมืองพัทยาเพื่อให้ร่วมพิจารณาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แจ้งมาว่าสะพานที่จัดทำไว้นั้นเป็นการจัดทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากสะพานดังกล่าว จึงไม่อนุมัติให้ดำเนินการและก็ยังไม่มีการอนุญาตอย่างถูกต้อง จึงได้มอบหมายให้ สำนักการช่างเมืองพัทยาเข้าไปแจ้งทางวาจาให้ระงับ ก่อนจะเสนอเรื่องต่อเมืองพัทยาเพื่อออกหนังสือในการระงับการก่อสร้าง และการรื้อถอนสะพานดังกล่าวออกก่อน จากนั้นจะได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนั้น
                 ล่าสุดวันนี้ (10 ก.ค.62) จากการเข้าตรวจสอบบริเวณสะพานดังกล่าวอีกครั้ง พบว่าเมืองพัทยาได้ทำการปิดหมายประกาศ แบบ ค.3 แจ้งความไปยังเจ้าของอาคารว่าให้ระงับการสร้างสะพานเหล็กขนาด 2.5×20 เมตร จำนวน 1 สะพาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 วรรค 1 และมาตรา 41 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาต รวมทั้งการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และหมายคำสั่งรื้อถอน ค.7 ตามมาตรา 42 กรณีก่อสร้าง ดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคารกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ โดยให้รื้อถอนสะพานเหล็กออกทั้งหมด ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ให้แล้วเสร็จภายใน 35 วัน หลังได้รับคำประกาศ โดยหากพ้นกำหนดเมืองพัทยาจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ลงชื่อนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงนามวันที่ 5 ก.ค.2562

 

Advertisement