สัตหีบลดประชากรลิงค่ายกรมหลวงชุมพร จัดโครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปี 2562

             วันนี้ (9ก.ค.62) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปี 2562 ณ กองพันทหารขนส่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทีมสัตวแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิด
               ตามที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงในค่ายกรมหลวงชุมพร เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็วจนขาดความสมดุลทางธรรมชาติ ส่งผลให้แหล่งอาหารและพื้นที่หากินไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุให้ลิงต้องออกจาคปเพื่อหาอาหารและรุกเข้ามายังพื้นที่อาศัยของคน ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น บุกรุกเข้าไปซนข้าวของในสำนักงาน คุ้ยเขี่ยถังขยะ ห้อยโหนสายไฟฟ้า ตลอดจนรื้อค้นขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่นโรคฝีดาษลิง โรคเริม โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ทั้งนี้โครงการได้เริ่มมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน ได้ทำหมันลิงไปแล้วทั้งสิ้น 910 ตัว ในจำนวนน 87 ตัว เป็นลิงตัวเมีย และสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อขอความ เห็นขอบจากคนในชุมชนแล้ว ก่อนเสนอโครงการเพื่อให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิจารณาอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมสัตวแพทย์ และทีมจับลิง เข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายทำหมันลิงทั้งตัวผู้และตัวเมีย จำนวน 300 ตัว
               นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวถึงการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ว่า จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดจากการรบกวนของลิงในค่ายกรมหลวงชุมพร นับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปี หากไม่ได้รับการแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน จึงนับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง การจัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงโดยการทำหมันลิงเพื่อลดอัตราการเกิดของลิง ซึ่งจะเห็นผลในระยะยาว จึงเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ ซึ่งต้องขอบคุณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้จัดหาที่พักให้กับทีมงาน ตลอดจนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน รวมทั้งทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

Advertisement