รองปลัดเมืองพัทยา เผย สสปน. เตรียมดึงงานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อโชว์ศักยภาพสนามบินอู่ตะเภาและรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน

         (8 ก.ค. 62) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยถึงงานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 ว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ออก พรบ.EEC จะทำให้ส่งผลในเชิงบวกกับ 3 จังหวัดในเขต EEC ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งการจัดงานงานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 นั้นถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะแสดงศักยภาพของสนามบินอู่ตะเภา หลังจากที่รัฐบาลได้มีการกำหนดให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์ นานาชาติ เพื่อรองรับความเจริญเติบโต และรองรับการเชื่อต่อรถไฟความเร็วสูง 3 สนาม 3 บิน ซึ่งแต่เดิมสนามบินนั้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างจำกัด รวมถึงการรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมศูนย์ซ่อมอากาศยาน ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระบบ PP ระหว่างการบินไทยกับแอร์บัสของฝรั่งเศส

โดยในปี 2023 ทาง TCEB หรือ สสปน.จะกำหนดจัดงานงานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 ที่ประเทศไทย ซึ่งได้ทำการศึกษาถึงความเหมาะสมและความพร้อมของพื้นที่จัดงาน คือสนามบินอู่ตะเภาและเมืองพัทยานั้นมีความพร้อมมากแค่ไหน และผลที่จะได้รับจากการจัดงานเข้าประเทศมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ ผลการศึกษานั้นปรากฏว่าประเทศมีความพร้อมที่จะจัดงานดังกล่าวได้ ซึ่งหากจัดงานงานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 ก็เพื่อเป็นการเปิดตัวสนามบินอู่ตะเภาเฟสใหม่สู่สายตัวคนทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการดึงนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน การผลิตอุปกรณ์ และการฝึกบุคคลกรสำหรับอากาศยานได้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ในการในการลงทุน ทั้งนี้หากสนามบินอู่ตะเภาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ บุคคลากรด้านอากาศยานจะขาดแคลน ทำให้ประเทศไทยจึงมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสิ่งต่างๆ เหล่านี้

                รองปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า งานอุตสาหกรรมการบิน Air Show 2023 กำหนดจัดขึ้น 5 วัน โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี 1 วัน ซึ่งการจัดงาน Air Show 2023 ณ สนามบินอู่ตะเภา ก็เพื่อการเจรจาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการบิน และการแสดงนวัตกรรมทางการบิน โดยภายในงานเป็นการแสดงศักยภาพของเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทหาร ซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่แสดงผลงานระหว่างผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์อย่างแอร์บัสและโบอิ้ง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของการจัดงานจะมีการบินโชว์ของเครื่องบินใหม่ในรุ่นต่าง ๆ ทั้งเครื่องบินแอร์บัสและเครื่องบินรบ ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 170-200 ราย
               สำหรับการจัดงาน Air Show 2023 ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกนั้น เคยมีการจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น สำหรับประเทศไทยยังไม่เคยมีการจัดงานดังกล่าวขึ้น ซึ่งกรอบของการจัดงานงาน Air Show นั้นมีการจัดขึ้นเพียง 2 ฝั่ง คือฝั่งประเทศอังกฤษและฝั่งฝรั่งเศส ซึ่งในฝั่งอังกฤษนั้นจะมีการจัดงานดังกล่าวขึ้นสลับกัน 2 ปีครั้ง และเป็นการจัดงานที่เปิดกว้างมากกว่า ส่วนฝั่งฝรั่งเศสก็มีการจัด 2 ปีครั้งเช่นกัน แต่การจัดงานจะจัดโดยแอร์บัสเป็นผู้บริหารจัดงาน ซึ่งประเทศไทยกำลังมองเห็นโอกาสถึงความสำคัญขงอการจัดงานงาน Air Show ทาง สสปน. จึงได้ร่วมกับสมาคมหอการค้าไทย -ฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกรลงทุน (BOI) และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ Farnborough International Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดแสดงสินค้าทางการบิน Farnborough International Air Show และเมืองพัทยา เข้าร่วมทำกิจกรรมและพบปะนักลงทุนในงาน Paris International Air Show 2019 เพื่อดูโอกาส สมรรถนะของประเทศไทย สนามบินอู่ตะเภา และเมืองพัทยาจะสามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Air Show ขึ้นได้หรือไม่