คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ต้อนรับคณะผู้บริหาร กลุ่มสตรี ครู จาก ตำบลบาโงย จังหวัดสตูล หลังศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดงานองค์กรและการส่งเสริมอาชีพ

              (8 กรกฎาคม 2562) วันนี้ ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อรับคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอราบัน จังหวัดยะลา นำโดยนายยาการียา ซิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ที่ในวันนี้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร หลังจากที่พบว่าทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้รับรางวัลมากมาย ทางด้านเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร ที่พบว่าที่ผ่านมาได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดีเด่นในหลายจังหวัด สร้างความปลาบปลื้มใจแก่พี่น้องชาวหนองปลาไหลเป็นอย่างมาก
             นอกจากนี้ทางคณะยังได้เดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านการส่งเสริมอาชีพ ที่พบว่าตลอดปีที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลก็ได้สรรหา และจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้และประสบกาณณ์ มาให้ความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดทำตระกร้าสาน, การจัดทำไม้กวาด, การจัดทำกระบูรหมอ, เหรียญโปรยทาน เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆเป็นการเสริมรายได้ให้กับผู้ที่ว่างงาน อาทิ แม่บ้าน และผู้สูงอายุ ให้ได้มีรายได้เสริม นำไปจุนเจือครอบครัวอีกด้วย ซึ่งทางคณะดูงานจะได้นำความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้ที่ในพื้นที่ต่อไปตามความเหมาะสม

Advertisement