นักรบนาวิกโยธินร่วมทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

             เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ มอบหมายให้นาง วิภาดา ขะตะเจริญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมในโครงการน้อมดวงใจทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีข้าราชการ ทหารในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วม 500 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
               นางวิภาดา ขะตะเจริญ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยการร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อรวบรวมโลหิตที่ได้รับบริจาค นำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และสำรองไว้ในยามขาดแคลน รวมทั้งเพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการทหารนาวิกโยธิน และข้าราชการภาครัฐที่ได้รับบาดเจ็บจากปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ และอธิปไตยของชาติ อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย
Advertisement