“ครูจูน รังสิญา” นักเทควันโดดีกรีแชมป์โลกจัดแข่งพลูตาหลวงเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2019

              เมื่อวันที่ 6 ก.ค.62 ที่โรงแรมซีพาราไดซ์ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบจ.ชลบุรี พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพลูตาหลวงเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2019 โดยมีครูจูน รังสิญา นิสัยสม นักเทควันโดดีกรีแชมป์โลก เป็นผู้จัดการแข่งขัน ฯ นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ประธานชมรมทควันโดสัตหีบ นายกิตติ วุฒิปัญญารัตนกุล เหรัญญิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลสัตหีบ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้
                นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ประธานชมรมทควันโดรังสิญายิมสัตหีบ กล่าวว่า ปัจจุบันกีฬาเทควันโด เป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการเพิ่มจำนวนของสโมสรหรือชมรมกีฬาเทควันโดต่างๆ ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งกีฬาเทควันโดเป็นกีฬาที่บรรจุในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาแห่งชาติ, ซีเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จึงร่วมกับชมรมกีฬาเทควันโดพลูตาหลวง จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดโดยมีชื่อว่า “พลูตาหลวงเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2019” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างเยาวชนด้วยกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝีมือของนักกีฬาเทควันโดในชุมชนไปสู่มาตรฐานการเล่นกีฬเทควันโดอย่างมืออาชีพในระดับชาติต่อไป
                พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในรายการพลูตาหลวง แชมป์เปี้ยนชิพ2019 ประจำปี 2562 ครั้งนี้ เป็นการจัดแข่งขันกีฬาเทควันโด เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน ระหว่างองค์กรทุกฝ่าย และพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัยของเยาวชนในฐานนะนักกีฬา ที่จะสามารถก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณโรงแรมซีพาราไดซ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขัน รวมไปถึงหน่วยงานและองค์กร ที่ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
Advertisement