เทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา หล่อเทียนเข้าพรรษา พบประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวพุทธ ร่วมหล่อเทียนพรรษาร่วมกันไปจนถึงวันที่ 9 กรกฏาคมนี้

               ( 3 กรกฏาคม 2562 ) ที่ตลาดโรงโป๊ะ นายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเตำบลบางละมุง นำเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา หล่อเทียนเข้าพรรษา โดยมีพระครูวิสุทธาจาร เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2562
             กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในหลักที่สำคัญๆ ได้นำหลักธรรมคำสอนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาลให้ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนามีความมั่นคง อยู่คู่กับประเทศต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมในโครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฏาคม 2562 จำนวน 7 วัน และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา รอบตลาดโรงโป๊ะ ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 นี้
Advertisement