กลุ่มจิตอาสาไปด้วยกันไปได้ไกล เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน พร้อมแจกข้าวสาร 200 ชุด

               (4 ก.ค.62) นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล พร้อมสมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน ไปด้วยกันไปได้ไกล ณ หมู่บ้านมิรันดา ถนนสาย 332 แยกเจ-เกษมพล ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพลเรือตรี ปัญญา บวรสิทธิรัตน์ ผู้แทนพลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน นายต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายสมบูรณ์ ลาลาด รองนายก อบต.พลูตาหลวง นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา และหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ในอำเภอสัตหีบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและตัดริ้บบิ้นเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน พร้อมมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้ประชาชน จำนวน 200 ชุด
               นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่ม ไปด้วยกันไปได้ไกล กล่าวว่า กลุ่มของเราได้เริ่มจากการรวมตัวของคนไม่กี่คน จนเยอะขึ้นและจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา สำหรับศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเป็นศุนย์กลางรับบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ยังขาดแคลนและยังเป็นสถานที่รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนจะประสานงานไปยังหน่วยงานราชการ โดยมี นายสุพล จิตต์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานที่ปรึกษา นายสมบูรณ์ ลาลาด รองนายก อบต.พลูตาหลวง เป็นรองประธานคนที่ 1 นายอภิชาติ อร่ามรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแสมสาร เป็นรองประธานคนที่ 2 นายกิตติ วุฒิปัญญารัตนกุล เป็นเหรัญญิก นายอัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ เป็นเลขานุการ นายอมตะ ใคร่ครวญ เลขานุการนายก อบต.พลูตาหลวง เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา นายอาณัติ รุ่งแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นประชาสัมพันธ์ และกรรมการอีกหลายท่านที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในการร่วมด้วยช่วยกันในการทำความดีช่วยเหลือสังคมในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ในด้านต่างๆ อาทิ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชน ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน ตลอดจนกิจกรรมทางด้านศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอสัตหีบ ที่ให้การสนับสนุนในการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน และร่วมทำกิจกรรมทำความดีให้กับสังคม กับกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล เราเป็นเพียงกลุ่มๆ หนึ่ง ที่คอยมาช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้น หลังมีคนประสานงานมา ก่อนที่เราจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาดูแลอย่างถาวรต่อไป
              พลเรือตรี ปัญญา บวรสิทธิรัตน์ ประธานในพิธี กล่าวว่า ขอชื่มชมกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ที่ร่วมกันจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนขึ้นมา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม เพราะเป็นการรวมตัวในภาคประชาชน โดยกลุ่มคนในภาครัฐและเอกชน ในการออกมาช่วยเหลือสังคมทำความดีในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่เป็นองค์กรของประชาชน และรวมตัวกันเป็นพลังแห่งการพัฒนาสังคม การช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้คำว่าเสียสละ และมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนในทุกเรื่องๆ พร้อมร่วมมือประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชน
Advertisement