TOT แจง 2,500 เลขหมาย ใช้การไม่ได้ หลังการไฟฟ้าขุดเจาะพื้นผิวถนน บริเวณปากซอย 14 แล้วหัวเจาะได้เกี่ยวสายระบบสื่อสาร ส่งผลให้ใช้ระบบใช้การไม่ได้ เตรียมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พร้อมเตรียมนำโทรศัพท์มือถือลิงค์สัญญาณกับโทรศัพท์บ้านใช้เป็นการชั่วคราว

               (4 กรกฎาคม 2562) จากกรณีที่เมื่อช่วงค่ำวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 04.30 น. ในระหว่างที่การไฟฟ้าดำเนินการดัดท่อลอดใต้ผิวการจราจรถนนพัทยากลาง บริเวณปากซอย 14 หัวเจาะได้เกี่ยวสายระบบสื่อสารเมนหลักที่ก่อสร้างแบบฝังดินของบริษัท ทีโอที จนเกิดการเสียหาย ส่งผลให้การสื่อสารเกิดการขัดข้อง
               นางรัชฎาภรณ์ บุญก่อ นักบริหารงานระดับ 9 ส่วนบริการลูกค้า TOT เมืองพัทยา เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ที่ผานมา พบว่าลูกค้ากว่า 2,500 ราย ในพื้นที่นาเกลือ, พัทยากลางทั้งเส้น และพัทยาใต้ ได้รับผลกระทบเป็นวงกลาง หนึ่งในนั้นพบว่ามีหน่วยงานองค์กรที่ได้รับผลกระทบ อาทิ โรงแรงดุสิตธานี, โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล, โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์, โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา ได้รับผลกระทบ โดยในเบื้องต้นทางบริษัทได้แก้ไขปัญหาด้วยการลิงค์สัญญาณโทรศัพท์บ้าน ให้เข้ากับโทรศัพท์มือถือที่ทางบริษัทนำไปให้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้พบว่าทางบริษัทได้เร่งทำการแก้ไขปัญหา เนื่องจากว่าลักษณะสายเดิมนั้นเป็นลักษณะสายรุ่นเก่า ที่เป็นสายทองแดง ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่ได้ใช้เป็นสายออพติคหมดแล้ว ทำให้โรงงานไม่ผลิตสายทองแดงออกมาจำหน่าย และตอนนี้ทางบริษัทต้องเร่งในการจัดหาอุปกรณ์สายทองแดง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก โดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการดำเนินการซ่อมแซมไม่เกิน 3 สัปดาห์ โดยทางทีมช่าง บริษัท ทีโอที จะได้เร่งกู้ระบบคืนกลับมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้โดยเร็วที่สุด
                นายนนวชิณณัฎฐ์ วุฒิวชินศา หัวหน้าแผนกจัดงานโครงกี่ระบบจำหน่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เปิดเผยว่า สำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น ทางผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งในการดำเนินการทำนั้น ทางการไฟฟ้าก็ได้มอบนโยบายให้ผู้รับเหมาดำเนินการด้วยความระมัดระวัง แต่เนื่องจากว่าความยากในการดำเนินการจากลักษณะทรายที่ใต้ดิน มีลักษณะที่เปียก ทำให้การควบคุมทิศทางของการดำเนินการดันท่อเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเฉพาะบริษัท ทีโอทีเท่านั้น

 

ก่อนหน้านี้ก็พบว่ามีหลายหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งในการดำเนินการดันท่อนั้น ทางการไฟฟ้าก็มีอุปกรณ์ในการวัดและตรวจสอบว่าพื้นที่ใต้ดินใกล้เคียงกับแนวเจาะแนวดันท่อ ใกล้เคียงกับสายสื่อสารโทรคมนาคมใดบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่าหลายหน่วยงานได้รับผลกระทบ แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทางผู้รับเหมาของการไฟฟ้าจะเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบทั้งหมด

Advertisement