โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาคว้า 3 รางวัลจากงาน Healthcare Asia Awards 2019

 

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
คุณจุฑาภรณ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการต่างประเทศนำทีมรับ 3 รางวัลในงาน Healthcare Asia Awards 2019 จัดขึ้นที่ The Conrad Centennial Singapore

รางวัลทีได้รับในครั้งนี้ คือ
1. Corporate Social Responsibility of the Year – Thailand จากโครงการ iRESCUE
2. Management Innovation of the Year – Thailand จากโครงการ Business Intelligence
3. ICT Initiative of the Year – Thailand จากโครงการ Business Intelligence

Healthcare Asia Awards จัดขึ้นทุกปีโดย Healthcare Asia Magazine
ในปี 2019 มีโรงพยาบาล และธุรกิจด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลงานเข้าประกวดเกือบ 200 โครงการ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้จำนวน 50 รางวัล
ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทจนเกิด 2 โครงการดังกล่าว นับเป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆโดยใช้วิชาชีพพัฒนาช่วยระบบงานและตอบแทนสังคม

Advertisement