เมืองพัทยาเร่งรัดปิดหมายรื้อสะพานข้ามคลองสาธารณะพัทยาใต้ รอเพียงเซ็นคำสั่งอนุมัติ หลังพบสร้างโดยยังไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตัว (มีคลิป)

               จากกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนมายังเมืองพัทยา ว่ามีการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองสาธารณะพัทยาใต้ ซึ่งมีการตั้งแบบถาวรทั้งๆ ที่มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองพัทยาใต้ และห้ามสร้างสิ่งกีดขวาง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้จัดทำสะพานได้ขออนุญาตผ่านไปทางสำนักงานเจ้าท่าพัทยา จึงมีการเสนอเรื่องต่อไปยังเมืองพัทยา แต่นายกเมืองพัทยาไม่อนุญาต เนื่องจากมองว่าเป็นการสร้างเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ได้จัดทำเพื่อสาธารณะ ที่สำคัญพื้นที่ผิวขอบทางทั้ง 2 ฝั่งคลองที่มีการจัดสร้างใหม่เพื่อวางระบบท่อระบายน้ำแยกระหว่างน้ำดีกับน้ำเสีย ซึ่งไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก อาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากมีการนำยานพาหนะเข้าออกตลอดเวลา
                ​กรณีดังกล่าว นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับกรณีของสะพานข้ามคลองพัทยาใต้ หลังตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างโดยยังไม่ได้รับอนุญาต แต่ทางเจ้าของกิจการได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานเจ้าท่าพัทยา และมีการส่งเรื่องต่อมายังเมืองพัทยา ซึ่งนายกเมืองพัทยาไม่อนุญาต เพราะมองว่าเป็นประโยชน์เข้าที่ดินส่วนตัว จึงได้ประสานนายอำเภอบางละมุงไปแล้ว อย่างไรก็ตามคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมเสนอเร่งออกหมายปิดประกาศเพื่อให้รื้อถอนออกจากแนวคลอง เนื่องจากสะพานมีน้ำหนักมาก มีการนำยานพาหนะข้ามผ่านเป็นประจำ และทั้งสองฝั่งคลองที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อวางระบบท่อระบายน้ำแยกออกทั้งน้ำดีและน้ำเสียไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก จึงจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างแน่นอน

Advertisement