ทหารนาวิกโยธินจัดพิธีน้อมรำลึกวันนาวิกโยธินครบรอบ 60 ปี

                เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมอัญเชิญเพลงมาร์ช “ราชนาวิกโยธิน” ขึ้น ณ แท่นปะรำพิธีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อันเป็นการเทิดพระเกียรติ และย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ จนถือกำเนิดวันทหารนาวิกโยธิน โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลกว่าพันนายเข้าร่วม และในโอกาสเดียวกันได้มอบรางวัลการทดสอบร่างกาย การคัดเลือกบุคคลดีเด่น นย.
                  พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ กล่าวว่า ทุกวันที่ 28 มิ.ย. ของทุกปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ถือเป็น “วันทหารนาวิกโยธิน” สืบเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ 60 ปี ก่อน หรือ พ.ศ.2502 ซึ่ง น.อ.สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการกรมนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) ท่านที่ 4 (ยศขณะนั้น) เข้าเวรราชองครักษ์ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กำลังทรงพระเกษมสำราญอยู่กับการทรงดนตรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผบ.นย. ขึ้นไปร้องเพลงนาวิกโยธิน แต่เนื่องจากเพลงนาวิกโยธินยังไม่มี จึงได้ร้องเพลงทหารเรือถวาย
                  ขณะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพักจากการทรงดนตรีเสด็จลงมาประทับข้างล่าง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรดาผู้เข้าเฝ้าได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด ขณะนั้น ผบ.นย. ได้มีโอกาสเข้าไปกราบลงแทบพระบาท พร้อมกับขอพระราชทานเพลงประจำทหารนาวิกโยธิน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผบ.นย. เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชนาวิกโยธิน” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2502
                 จากพระราชประสงค์ และพระอัจฉริยภาพใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะให้ทหารนาวิกโยธินมีเพลงประจำหน่วย จึงพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชนาวิกโยธิน” ที่เป็นบทเพลงอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทหารนาวิกโยธินทุกคน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงถือวันดังกล่าวเป็น “วันทหารนาวิกโยธิน” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ดั่งบนตอนช่วงหนึ่งของเนื้อเพลงที่ทหารนาวิกโยธิน ได้จดจำฝังลงในจิตใจคือ “กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี”