เมืองพัทยาเดินหน้าขุดวางท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ หวังแก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (มีคลิป)

                 ตามที่เมืองพัทยาได้กำหนดแผนดำเนินงานระยะกลางและระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เมืองพัทยา โดยพิจารณาตามสาเหตุของปัญหาและดำเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน โดยการอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เป็นปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากและถนนสายหลักบริเวณถนนสุขุมวิท หน้าปั๊ม ESSO ปากทางพัทยาใต้ ซึ่งเป็นที่ราบต่ำ โดยได้ดำเนินการขุดวางท่อส่งน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เพื่อสูบน้ำให้ระบายไปตามท่อระบายน้ำถนนพัทยาใต้ ตลอดแนวตามธรรมชาติ
                โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างสุขาภิบาล ระบุว่าได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว เป็นระยะทาง 103 เมตร พร้อมกลบและปรับพื้นผิวเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และจะดำเนินการวางท่อส่งน้ำต่อเนื่อง จนครบระยะทาง 208 เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ ให้ระบายไปตามท่อระบายน้ำตามแนวถนนพัทยาใต้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว ให้มีการระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาจราจรติดขัด อีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
              สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น เมืองพัทยาได้พิจารณาและพร้อมเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อระบายน้ำธรรมชาติให้กว้างขึ้น และเพิ่มช่องทางการระบายน้ำลงทะเลให้มากขึ้น พร้อมทั้งการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมให้มีศักยภาพในการรองรับการระบายน้ำได้เพียงพออีกมากมายหลายโครงการ

Advertisement