คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีและคณะสงฆ์ภาค 13 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของพระสังฆาธิการอำเภอบางละมุงให้นักเรียนในพื้นที่ รวม 720 ทุน (มีคลิป)

              (27 มิ.ย.62) ที่วัดหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการมอบทุนการศึกษาของพระสังฆาธิการอำเภอบางละมุง โดยมีท่านเจ้าคุณพระพรหมกวี วัดกัลยานิมิตรวรมหาวิหาร รักษาการเจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานกล่าวโอวาทให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เขตอำเภอบางละมุงที่เข้าร่วมในพิธี
                 ซึ่งในพิธีได้มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระ จำนวน 50 รูป ก่อนจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตตรัย มัคทายกอาราธนาศีล จากนั้นท่านเจ้าคุณปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ให้ศีล ก่อนจะเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนรวมทั้งสิ้น 720 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 500 บาทจำนวน 500 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 220 ทุน รวมเป็นเงินทั้งหมดกว่า 5 แสนบาท โดยนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้แทนนายอำเภอบางละมุง เป็นประธานมอบ

                  พระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ เผยว่า โครงการในครั้งนี้ได้คัดเลือกเด็กนักเรียนที่เรียนดี และมีความเอาใจใส่ในการเรียน ทางคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีและคณะสงฆ์ภาค 13 จึงร่วมมือกันดำเนินการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของญาติโยม ถือเป็นความร่วมมือช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความสามัคคีของคนในชาติต่อไปด้วยเช่นกัน

Advertisement