อพท.3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น พื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย

             วันนี้ (27 มิ.ย.62) ที่ เซอรีน แซนด์ส เฮลท์ รีสอร์ท นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักพื้นที่พิเศษ เป็นประธานเปิด กิจกรรมพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดยมีนางวันดี ประกอบธรรม ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย และกลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.ตะเคียนเตี้ย จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
              สำหรับการกิจกรรมพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น เพื่อต่อยอดจากโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในปี 2561 ของในการพัฒนาบุคคลกรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสื่อความหมายของชุมชน อีกทั้งเพื่อให้มีทักษะความชำนาญในการสื่อความหมายตามเส้นทางที่ได้ออกแบบด้วยการเล่าอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้เพื่อให้ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกชมรมฯ ผู้นำชุมชน และเยาวชน ได้เรียนรู้การเป็นนักสื่อความหมายชุมชนที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจ รวมไปถึงความประทับใจ และนำสิ่งที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติจริง

               กิจกรรมในครั้งนี้เป็นรูปแบบกิจกรรมทดลองทำสลับกับการบรรยายในหัวข้อต่างๆโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การจัดการอารมณ์ การอ่านภาษากายเบื้องต้น การเข้าถึงพฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยว และการทำงานกันเป็นทีม อีกทั้งยังเน้นย้ำความพร้อมทักษะในการเป็นนักสื่อความหมายชุมชน พร้อมแนวทางประสบการเพื่อการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมพงษ์ อำนวยเงินตรา ดร.แก้วตา ม่วงเกษม อาจารย์ประจำวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

Advertisement