แพทย์ทหารเรือ ทอดผ้าป่าสามัคคีกว่า 10 ล้านจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้ช่วยเหลือประชาชน

             วันที่ 23 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยมีพระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่เหลือง) วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์ ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จ.ระยอง ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายสงฆ์ ข้าราชการทหารเรือ ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชน เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นจำนวนมาก
                พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล่าวว่า การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงขยายศักยภาพในการรักษาตามความเชี่ยวชาญของแพทย์ในสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชนในภาพรวม

การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โรงพยาบาลได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์มาร่วมพิธีจากทั่วประเทศโดยเฉพาะพระอาจารย์ สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการทอดผ้าทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในวันนี้ ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น10ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

Advertisement