โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่ นำผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าร่วมโครงการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยสมุนไพรแช่เท้า หวังลดภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

             เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเกตุใหญ่ นายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยสมุนไพรแช่เท้า โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าร่วมโครงการ
                  โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด และก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย หากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ มักมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ซึ่งภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานส่วนใหญ่ที่พบคือ ความดันโลหิตสูง ต้อกระจก และภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคเบาหวานที่ต้องให้ความสนใจไม่น้อยกว่าภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ นั่นคือการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดแผลที่เท้า เพราะผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีมักมีอาการต่อระบบประสาทส่วนปลายทำให้มีอาการชาตามปลายมือ ปลายเท้า ทำให้เท้าไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้เหมือนคนอื่น อาจเดินเหยียบสิ่งของแหลมคมโดยไม่รู้ตัว ทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นแผลที่เท้าได้ง่าย และเมื่อเป็นแผลมักหายช้า ซึ่งในรายที่เกิดแผลที่เท้า หากลุกลามและรักษาไม่หาย ผู้ป่วยอาจจะต้องถูกตัดขา ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนอกจากจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับความทุกข์ทรมานและความไม่สุขสบายจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วย เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ที่มีปัจจัยเสี่ยงปานกลางและมีความเสี่ยงสูง จึงได้หาแนวทางและกระบวนการที่ใช้การดูแลผู้ป่วย และได้จัดทำโครงการอบรมสมุนไพรแช่เท้าขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน สามารถดูแลสุขภาพเท้าได้ด้วยตนเองได้ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงบริเวณเท้ามากขึ้น ลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลที่เท้า ลดภาวะแทรกซ้อนในเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน สามารถให้ญาติและผู้ป่วยดูแลเท้าด้วยตนเองต่อไปได้ โดยในการอบรมวันนี้พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่ รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ ผู้สูงอายุ และจิตอาสา หมู่ 1,2,3,8 และ 9 ตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมในการอบรม

Advertisement