เมืองพัทยาเตรียมเดินหน้าสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประสานกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยะภาพด้านกีฬาของพระองค์

             เมื่อวันที่21 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการบูรณะปรับปรุง และจัดสร้างประติมากรรมอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ตัวแทนจากเจ้าท่า กองทัพเรือ กรมศิลปากร เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
             ตามที่เมืองพัทยาได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมอ่าวพัทยา ระหว่างซอย 11-12 ถนนเลียบชายหาดพัทยา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระปรีชาสามารถด้านการกีฬา ในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ซึ่งปัจจุบันคือ กีฬาซีเกมส์ และทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค และเนื่องจากปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม เมืองพัทยาจึงได้ทำการบูรณะปรับปรุงและจัดสร้างประติมากรรมอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้สมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยะภาพด้านกีฬาของพระองค์ท่าน แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานนั้นพบว่ามีมากมาย อีกทั้งคณะกรรมการส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบในการเปิดพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ในการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนสามารถสักการะพระองค์ท่านได้อย่างสมพระเกียรติ ในที่ประชุมจึงมีมติในการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ขึ้น
              ทั้งนี้ในการดำเนินการ ทางเมืองพัทยาจะได้ประสานกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ และทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสร้าง ส่วนในเรื่องของข้อมูลนั้นทางเมืองพัทยาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อส่งมอบให้กรมศิลปากรใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสร้างอนุสาวรีย์ หากพบว่าในการขออนุญาตในการดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์นั้นติดปัญหาใดๆ ทางเมืองพัทยาจะเป็นผู้ประสานขอความร่วมมือทั้งหมด ส่วนในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างนั้น ขณะนี่พบว่าทางเมืองพัทยามีความพร้อมอย่างมาก
Advertisement