ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่ ชุมชนชัยพรวิถี รณรงค์โรคไข้เลือดออก หลังพบเป็นชุมชนอันดับต้นๆ ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมาก พร้อมนำ SRRT ลงพื้นที่หยอดทรายอะเบท ดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

                 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62 ที่ชุมชนชัยพรวิถี นางณอัญญา จันทรากาศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ลงพื้นที่ชุมชนชัยพรวิถี เพื่อทำการหยอดทรายอะเบท และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ชุมนดังกล่าว หลังจากที่พบว่าปัจจุบันในชุมชนดังกล่าวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก
                ดังนั้นทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ลงพื้นที่รณรงค์ พร้อมให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก โดยการแจกทรายอะเบท และการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยพบว่าในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่าบรรดาหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
Advertisement