ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินหน้ามอบป้าย Clean Food Good Taste ร้านอาหารปลอดภัย แก่ร้านอาหารรับทัวร์จีน ป้องกันการร้องเรียนเรื่องมาตรฐานอาหารในนักท่องเที่ยว

              (20 มิ.ย.62) ที่ร้านอาหาร ฟงเชียนกง ถนนพัทยาเหนือ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการมอบป้าย Clean Food Good Taste แก่ร้านอาหารฟงเซียนกง โดยมีนางสาวศิร์ฐิตา ภิรมย์ธราพงษ์ กรรมการผู้จัดการร้านฟงเซียนกง เป็นผู้แทนในการรับมอบ ซึ่งมีนางบุบผา ส่งสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องท่องเที่ยว 1 ร่วมแสดงความยินดี

               สำหรับการลงพื้นที่มอบป้ายในวันนี้ ถือว่าเป็นโครงการนำร่อง ที่ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเมืองพัทยาจัดทำขึ้น โดยทำการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารที่รับทัวร์จีน ซึ่งในเบื้องต้นได้นำร่อง 5 ร้านอาหารในพื้นที่เมืองพัทยา ที่รับทัวร์จีน โดยพบว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่รับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาแล้วเกิดอาการท้องเสีย หรืออาหารเป็นพิษ ก็อาจจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้เดินหน้าทำการตรวจสอบร้านอาหารที่รับทัวร์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งก่อนที่จะทำการมอบป้าย ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่ร้านอาหาร ทำการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดทั้งในครั้วและในร้าน รวมถึงการดูแลการแต่งกายของพนักงาน การตรวจสอบอาหารว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่ สำหรับโครงการต่อไปทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จะได้เดินหน้าทำการตรวจสอบห้องอาหารโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวต่อไป เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ให้ดีขึ้น
Advertisement