จราจรพัทยา จับมือโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา เสริมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาสมัครจราจร เพื่อสร้างความเชื่อมมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน (มีคลิป)

               (20 มิ.ย.62) ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายสรายุทธ์ เกิดแสงสุริยงค์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร พว.โชติกา อุดมญาติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา BLS. instructor American heart Association เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาสมัครจราจรพัทยา จำนวน 25 นาย เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
              สำหรับการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจจราจรและอาสาจราจร สภ.เมืองพัทยา ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างงานจราจร สภ.เมืองพัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพ -พัทยา ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาสมัครจราจร ที่ปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลความรุนแรงจากภาวะฉุกเฉิน ซึ่งการปฐมพยาบาลเป็นแนวทางที่งานสามารถป้องกันได้ ในการลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งเพื่อสร้างความไว้วางใจ มั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

Advertisement