โรงเรียนธัมมสิริศึกษาจัดพิธีไหว้ครู แสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กเรียนดี

            (20 มิ.ย.62) ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมด้วยนาย ทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ได้จัดให้มีพิธีการแสดงมุทิตาจิต ไหว้ครู และมอบประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 โดยนิมนต์ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพปัญญากวี ประธานสงฆ์วัดมกุฎกษัตริยาราม และประธานกรรมการมูลนิธิธัมมสิริ มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนธัมมสิริศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธี โดยในวันนี้ยังมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย
             ในวันนี้เหล่านักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์พานดอกไม้ ธูป เทียน ที่มีองค์ประกอบแบบปฎิบัติโบราณ ถึงแม้ว่าดอกไม้แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะภูมิกำเนิดของต้นไม้แต่ละต้น ดอกไม้บางชนิดสวย บางชนิดก็ไม่สวย แต่เมื่อนำมาประดับไว้ในพานบูชาครู ก็ทำให้สวยงาม มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งมีดอกไม้สัญลักษณ์มงคล ดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก แทนปัญญา ความก้าวหน้า ไม่หยุดนิ่ง และอดทน ไม่หวั่นไหวง่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน
                อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจ ประทับใจอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นเหล่านักเรียน นักศึกษาได้ตั้งใจมาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตกับครู อาจารย์ ที่สอนสั่งวิชาให้ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณเป็นสิ่งดีงาม เป็นมงคลชีวิตแก่ผู้ปฎิบัติ ยิ่งถ้าประกอบด้วยความกตเวที คือการตอบแทนคุณ ควบคู่ไปแล้ว ก็นับเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปอีก การตอบแทนคุณสามารถทำได้ โดยการตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นเป็นนักศึกษาที่ดี ซึ่งการสร้างคุณงามความดีจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป ให้ทุกคนระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า ชีวิตของทุกคนมีค่าต่อทุกคน แม่พ่อก็หวังพึ่งเจ้า ครูเล่าก็หวังสร้างชื่อ ชาติหวังกำลังฝือมือ เจ้าคือความหวังทั้งปวง และในวันนี้ได้มีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่นักเรียนที่มีการเรียนดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ประจำปี 2562
Advertisement